โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือภาคเกษตรกร  วางแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือภาคเกษตรกร วางแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 979 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ประจำปี 2561  ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้แทนเกษตรกรและคณะทำงานพืชสับปะรด ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสับปะรดพันธุ์ใหม่ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การผลิตสับปะรดเพื่อการส่งออก เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่นักจัดการระบบนิเวศเกษตรอุตสาหกรรม โดยนำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด ประกอบด้วย กล้วยหอม สับปะรด (MD2) มะม่วงน้ำดอกไม้ ขิง และกระเจี๊ยบเขียว ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เป็นที่ปรึกษาด้านพืชสับปะรด โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานและคุณกฤษณะ สิทธิหาญ ประธานเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
          การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเบื้องต้นด้านการจัดทำพันธุ์ และวางแผนการผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกต่อไป
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา