โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-23

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือภาคเกษตรกร วางแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ประจำปี 2561  ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้แทนเกษตรกรและคณะทำงานพืชสับปะรด ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสับปะรดพันธุ์ใหม่ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมสัมมนาออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมสัมมนาเรื่องออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดทางไฟฟ้า อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา