โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://coference.nida.ac.th ภายในวันที่ 27 มีนาคม  2561 (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา