โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-01

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://coference.nida.ac.th ภายในวันที่ 27 มีนาคม  2561 (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 602,000.00 บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเฝินฝาก กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ ผู้สนใจยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-6459000 >> อ่านต่อ


โครงการมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ฟรี
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               บ.โกลบอล 205 (ประเทศไทย)  จำกัด มีโครงการมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ฟรี ภายใต้หลักการไม่ต้องซื้อ  ไม่ต้องยืม ไม่ต้องเช่า ไม่ต้องซ่อม ทำให้ประหยัดงบประมาณจัดซื้อ โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องเดิมของหน่วยงานที่ใช้อยู่ เมื่อใช้หมึกกับโครงการก็จะได้รับการดูแล บำรุงรักษา มีเครื่องสำรองใช้ฟรี สอบถามรายละเอียด โทร.085-7294561  >> อ่านต่อ


ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการรวมพลังแห่งความภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ต่อายุใบขับขี่รถทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือนในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-270410 >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ - - - - - - - - - - - - - -                                             &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา