โลโก้เว็บไซต์ การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเฝินฝาก กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ ผู้สนใจยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-6459000


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา