โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลพิชัยจัดอบรมบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลพิชัยจัดอบรมบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤษภาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลพิชัย  จัดอบรมบริการให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

     อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ แก่กลุ่มอาชีพตำบลพิชัย จำนวน 20 คน เพื่อสร้างเป็นรายได้เสริม ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ในการจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีฯ ได้ทำความร่วมมือกับเทศบาลตำบลพิชัยมากว่า 3 ปี เพื่อบริการคำปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดแก่ผู้สนใจโดยในปี 2559 มีแผนการอบรมในพื้นที่เทศบาลตำบลพิชัย 4 ด้าน คือ ด้านการเพาะเลี้ยงกบ การเพาะเลี้ยงปลาดุก การแปรรูปอาหารว่างเป็นซาลาเปาและขนมจีบ และการแปรรูปสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

     ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

     ที่มาของข่าว/ภาพ : สุนิสา  ติ๊บคำ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา