โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-05-24

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลพิชัยจัดอบรมบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
อังคาร 24 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลพิชัย  จัดอบรมบริการให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559     อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ แก่กลุ่มอาชีพตำบลพิชัย จำนวน 20 คน เพื่อสร้างเป็นรายได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา