โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ GSB Startup University Model  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ GSB Startup University Model

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ GSB Startup University Model  เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่  เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมให้นักศึกษา และมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup  เป็นสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการคิดค้นของนักศึกษา มาพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้สนใจสามารถส่งแผนโครงการพร้อม Demo ประกอบการพิจารณา (ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที) กำหนดส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-6149905-6 คุณกนกวรรณ คุณคมสันต์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา