โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-24

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารคารวะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โอกาสสวัสดีปีใหม่
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ๒ ท่าน ได้แก่นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ และนายสุรพล บุรินทราพันธ์         ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่า... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ปูชนียบุคคลด้านสื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนทุกแขนง
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อแทนคำขอบคุณที่ได้ให้ ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ        นอกจากนี้ ท่าน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ ๓ หน่วยงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษา วางผังการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีเกษตรลำปาง และสถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ลงพื้นที่ พร้อมกับการให้คำแนะนำปรึกษา การวางผังทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ภายหลังจากที่ พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางพร้อมคณะ เข้าพบท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชมรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการแก่น้อง เชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่น้องเล็ก
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          24 มกราคม 2561 นักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่น้องระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่และน้องเล็กในพื้นที่ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการสืบสานวิถีวัฒนธรรมลีซูและการพัฒนาที่ยังยืน
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สมาพันธ์ลีซูนานาชาติแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสืบสานวิถีวัฒนธรรมลีซูและการพัฒนาที่ยังยืน ในระหว่างวันที่ 23-24  กุมภาพันธ์ ณ บ้านศรีดงเย็น  (ปางไม้แดงลีซู) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุรีย์ โทร.061-3049399   >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการทำดีร่วมกันของชมรมวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ร่วมกับสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรในเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม  “โครงการทำดีร่วมกัน : ร่วมด้วย ช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้อง ปี 2561-2561” ณ โรงเรียนมิตรมวลชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2561  ผู้สนใจร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-941301   >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ โครงการรถโรงหนัง
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการ รถโรงหนัง ซึ่งเป็นรถภาพยนต์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนต์ เพื่อการเรียนรู้แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตามโรงเรียนและชุมชนที่ห่างไกลจากโรงภาพยนต์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ ณ จุดฉาย หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันปกติ รอบฉาย เวลา 18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ รอบฉาย เวลา 14.00 น. และ 16.00 น. ณ จุดฉาย หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ GSB Startup University Model
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ GSB Startup University Model  เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่  เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมให้นักศึกษา และมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup  เป็นสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการคิดค้นของนักศึกษา มาพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ สร้าง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางพร้อมคณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์นักวิจัย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง เพื่อหารือและขอรับการสนับสนุนวิทยากร และที่ปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมทหารกองประจำการ ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ทหารปลูกผักอินทรีย์ และขยายผลสู่ภาคประชาชน ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสนามสอบ V-NET ในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ
พุธ 24 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสนามสอบ V-NET เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สนามสอบ V-NET ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบในการดำเนินการจัดการสอบ V-NET ของแต่ละสนามสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา