โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ แบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2558 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

    สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการบูรณาการการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและขยายเครือข่ายความร่วมมือในภาคการศึกษาในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแก่กลุ่มเยาวชน จำนวน 124 คน ทั้งนี้มีฐานกิจกรรมประกอบด้วย ฐานที่ 1 เพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น พัฒนาการและการปรับตัวทางเพศของวัยรุ่น ฐานที่2 สุขอนามัยและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผลของการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น และฐานที่3 การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี อ.พรพิมล  อริยะวงษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

    ที่มาของข่าว : อ.พรพิมล  อริยวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา