โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๖ “เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร”  ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uasr.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 062-6766224 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา