โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมฝึกทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยดำเนินการทาสีสนามหน้าอาคารอำนวยการเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558

    สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชา การก่อสร้างภูมิทัศน์ โดยมีอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข เป็นอาจารย์ผู้สอน

    ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา