โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (รอบโควตา) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (รอบโควตา) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ลำปาง ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ รอบ 2 :TCAS 2 (โควตา) ณ บริเวณอาคารศิริกาญจนา โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ภายใต้ชื่องาน "Open house 2017 WNW" โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ ประสานสุข รักษาราชการ ผอ. สพม.35 และนางสมจิตร ดวงสุด ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยาพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบูธ การจัดแสดงบูธแนะแนวการศึกษาดังกล่าว มีนักศึกษาต่างให้ความสนใจสอบถาม สมัครเรียนเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา