โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์ญาดาคำลือมี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559กับทางจังหวัดลำปาง โดยในงานนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ โดย We Love The King We Love Thailandนครลำปาง และส่วนราชการต่างๆ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กิจกรรมครั้งนี้ทางกลุ่มนักศึกษาฯ ได้เข้าทำแนวกันไฟ บริเวณรอบสำนักสงฆ์ดอยวังเฮือ โดยมีอาจารย์เสกสรรค์ แดงใส หัวหน้าผู้ประสานงานโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ฯ เป็นผู้ประสานงาน

    ภาพ/ข่าว : อ.กรณิศ เปี้ยอุดรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา