โลโก้เว็บไซต์ 2015-11-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-11-25

นักศึกษาการท่องเที่ยวและโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
พุธ 25 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน47คนจัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1จำนวน 30 คน ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์ นักศึกษาจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
พุธ 25 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์ญาดาคำลือมี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559กับทางจังหวัดลำปาง โดยในงานนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ โดย We Love The King We Love Thailandนครลำปาง และส่วนราชการต่างๆ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา