โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปีใหม่ชาวบัญชี ร่วมใจ ตักบาตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปีใหม่ชาวบัญชี ร่วมใจ ตักบาตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ขอเชิญร่วมโครงการปีใหม่ชาวบัญชี  ร่วมใจ    ตักบาตร ในวันพูธที 10 มกราคม 2561  ณ  อาคาร 6 สาขาการบัญชี ห้อง 6-201 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา