โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-08

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สถาบันวิทยากร สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนยต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2   และหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.NSTDAAacademy.com/fec และ htpp://www.nstdaacademy.com/3dp หรือโทร.02-6448150 ต่อ 81895... >> อ่านต่อ


ขอเชิญบริจาคโลหิต
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอเชิญบริจาคโลหิต ในวันที่ 10 มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ขอเชิญร่วมส่งโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)   เพื่อนำตราสัญลักษณ์  พิมพ์ลงในบัตรประจำอาสารสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5610777 ต่อ 1641   >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปีใหม่ชาวบัญชี ร่วมใจ ตักบาตร
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ขอเชิญร่วมโครงการปีใหม่ชาวบัญชี  ร่วมใจ    ตักบาตร ในวันพูธที 10 มกราคม 2561  ณ  อาคาร 6 สาขาการบัญชี ห้อง 6-201 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ GET ENGLISH เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          8 มกราคม 2560  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการ GET ENGLISH ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาสาสมัครประเทศอเมริกา จำนวน 9 คน ร่วมจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตักบาตรวันดีต้อนรับปีใหม่ 61 เสริมสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          8 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ... >> อ่านต่อ


รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการ ล้านนารวมใจ
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการ "ล้านนารวมใจ"    หลักการสำคัญของโครงการดังนี้ 1. การเริ่มโครงการมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการสำคัญ คือให้บุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการ และเป็นภาคการสมัครใจ 2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสมทบสำหรับจัดงานฌาปนกิจ ได้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา