โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ GET ENGLISH เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ GET ENGLISH เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1050 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 มกราคม 2560  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการ GET ENGLISH ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาสาสมัครประเทศอเมริกา จำนวน 9 คน ร่วมจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา 
          ข่าว / ภาพ : อภิรดา คำฟูบุตร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา