โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3045 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS2 โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน แก่นักเรียน นักศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มสมัคร 5 มกราคมนี้
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดรับสมัครนักศึกษา 4 รอบ ประกอบด้วย รอบ TCAS 1 Portfolio  รอบ TCAS 2 โควตา  รอบรับตรง มทร.ล้านนา และรอบ TCAS 3 รับตรงร่วม (พร้อมกันทั่วประเทศ) โดยในรอบ TCAS 2  เป็นรอบโควตาที่เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด แบบกำหนด GPAX  และเริ่มสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
           สำหรับรอบ TCAS 2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา กองการศึกษาลำปาง 0 5434 2547-8 ต่อ 211  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวในตอนท้าย
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา