โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-04

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS2 โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน แก่นักเรียน นักศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มสมัคร 5 มกราคมนี้ ... >> อ่านต่อ


"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์" ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’61 ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐-๘๔ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน            ภาย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา