โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมสรุปผลการประกวดงานฝีมือต่าง ๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมสรุปผลการประกวดงานฝีมือต่าง ๆ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นายบุญสยาม  ขัดบุญเรือง นายกสโมสรคณะวิทศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานประเพณียี่เป็ง ภายในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดกระทงสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ ประกวดการทำตุงล้านนา (๕-๖) ชั้น ร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค และกาดหมั้วคัวแลง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

    สำหรับผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี รองชนะเลิศได้แก่ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นักศึกษาสาขาประมง

    ผลการประกวดกระทงสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ ชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาการท่องเที่ยวและโรงแรม รองชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

    ผลการประกวดการทำตุงล้านนา (๕-๖) ชั้น ชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี รองชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา