โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2560 และมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2560 และมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่    ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2560 และมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเพิ่มโอหาสให้ผู้ที่ประสงค์หางานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง  ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา