โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-12-15

รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

            กรมประมงรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-19 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ htpp://www.fisheries.go.th  >> อ่านต่อ


การต้อนรับคณะโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดโครงการ  “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เส้นทางทางวิ่ง จากใต้สุด...ไปเหนือสุด (เบตง-แม่สาย)  ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม  2560  และได้กำหนดวิ่งผ่านจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนร่วมต้อนรับคณะโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”  ในห้วงระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม  2560  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2560 และมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่    ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2560 และมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเพิ่มโอหาสให้ผู้ที่ประสงค์หางานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง  ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด   เงินงบประมาณ ประจำปี  2561  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 602,000 บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย >> อ่านต่อ


ทีมวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์วัชรี เทพโยธิน หัวหน้าแผนกวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์สุภัทรชา ธุระกิจ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร  อาจารย์วิษณุ ช้างเนียม อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับวิทยากรจาก สกว.ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา