โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1333 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรด ของสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ
          การศึกษาดูงานดังกล่าวมีตัวแทนผู้ปลูกสับปะรด ต.บ้านเสด็จ สนใจนำเครื่องขูดเส้นใยสับปะรด ผลงานนายสุริยา หาป้อง และนายอภิชัย จินะเป็งกาศ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล โดยมีอาจารย์วิชัย สินจักร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไปใช้ในการแปรรูปสับปะรด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย
          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ : ผศ.พงศกร  สุรินทร์ / อาจารย์กีรติ วุฒิจารี
          ที่มาของข่าว : อ.วิชัย สินจักร์ / สุนิสา ติ๊บคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา