โลโก้เว็บไซต์ งานทะเบียน จัดประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานทะเบียน จัดประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๕ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ                     จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน รับฟังและพิจารณาผลการเรียน ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการดังกล่าวด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา