โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-10-20

สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC)
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC)            วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาโครงการ Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระห... >> อ่านต่อ


งานทะเบียน จัดประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๕ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ                     จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน รับฟังและพิจารณาผลการเรียน ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการดัง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ คณะวิทยาและเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/home/ หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-5392-1444 ต่อ 1234   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        20 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ ที่ได้รับงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา