โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง

       วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ รพ.มะเร็งลำปาง ได้มาให้บริการบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสนใจร่วมบริจาคโลหิต กว่า 120 ราย ได้รับโลหิต 75 ราย รวมโลหิตที่ได้กว่า 30,000 ซีซี

       สำหรับโลหิตที่ได้ดังกล่าว จะนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา