โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-09-14

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) ผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ และเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ... >> อ่านต่อ


สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คุยเพลินๆ กับวัยรุ่นสร้างตัว
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          13 กันยายน 2560 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คุยเพลินๆกับวัยรุ่นสร้างตัว ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง        วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ รพ.มะเร็งลำปาง ได้มาให้บริการบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสนใจร่วมบริจาคโลหิต กว่า 120 ราย ได้รับโลหิต 75 ราย รวมโลหิตที่ได้กว่า 30,000 ซีซี        สำหรับโลหิตที่ได้ดังกล่าว จะนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่าง ๆ ณ โรง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกบูธนิทรรศการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกบูธนิทรรศการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 13           วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ในงานจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น "เวียงตาลสาระนิทัศน์" ครั้งที่ 13 โอกาสนี้ นายฐิติกร แก้วปันกูล ผอ.โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับ มทร.ล้านนา ลำปาง แทนคำขอบคุณที่มหาวิทยาลัยจัดบูธแนะแนวฯ ร่วมภายในงาน โดยมีคุณ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริฯ
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริฯ            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรตามแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และพิพิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา