โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2560 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.alro-newfarmers.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา