โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-08-21

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2560 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.alro-newfarmers.com >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันรายการ The boy girt band
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             บริษัท เน็กซ์สเตจ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันรายการ The boy girl band  เพื่อค้นหาผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถทางด้านการร้อง เต้น แสดง เข้าสู่รายการเพื่อแข่งขันและฝึกฝนจนมีศักยภาพเข้าสู่วงการบันเทิงไทย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปอ โทร.091-7275606 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา