โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง Learning and Assessment in ELT : Challenges and Opportunities ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอโมนา แกรนด์ กรุงเพทฯ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2186031, 02-2186039


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา