โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-08-17

การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเพทฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-31 สิงหาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


การประกวดโลโก้วันเด็กแห่งชาติ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอเชิญส่งผลงานประกวดโลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muq.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน   >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง Learning and Assessment in ELT : Challenges and Opportunities ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอโมนา แกรนด์ กรุงเพทฯ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2186031, 02-2186039 >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด เพื่อเข้ารางวัลในงานสัมมนาระดับชาติ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้มีความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด และส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13  Invest for sustainable road safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-5440206 หรือ 086-4580260 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา