โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับคณะดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
          งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรในการกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 400 คน
          ข่าว/ภาพ : - จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา