โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.089-7554399


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา