โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรมด้านประมงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรมด้านประมงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรมด้านประมงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 8 -16 กรกฎาคม  2560 ณ อาคารสาขาวิชาประมง และมทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.038-358201 ต่อ 1580, 1584 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา