โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-29

ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation) ผู้สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายย 2560  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                 โรงพยาบาลนครพิงค์  เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน -7 กรกฎาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nkp-hospit... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรมด้านประมงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรมด้านประมงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 8 -16 กรกฎาคม  2560 ณ อาคารสาขาวิชาประมง และมทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.038-358201 ต่อ 1580, 1584  >> อ่านต่อ


การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13”
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าสราชการ ครั้งที่ 13”  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-6459000 >> อ่านต่อ


การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการครูดีปูชนยบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงาน สกสค.จัหวัดลำปาง กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครางการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htpp://www.otep.go.th >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ “สมาทานศีล 5 แผ่เมตตา สวดมนต์”
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมรวมใจไทยลำปาง ศูนย์ประสรนงานส่งเสริมศีลธรรมลำปาง           ได้จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ “สมาทานศีล 5 แผ่เมตตา สวดมนต์” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม  2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักงานเจ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา