โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการครูดีปูชนยบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการครูดีปูชนยบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงาน สกสค.จัหวัดลำปาง กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครางการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htpp://www.otep.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา