โลโก้เว็บไซต์ รพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่  31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการ "วันงดสูบบุหรี่โลก" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคารอเนกประสงค์ 

           โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหักบุหรี่ การกล่าวคำปฏิญาณตนงดสูบบุหรี่ มอบป้ายรณรงค์งดการสูบบุหรี่ การบรรยายพิษภัยของบุหรี่ การเลิกบุหรี่ การแสดงดนตรี สันทนาการ ซักถามและตอบปัญหา นิทรรศการความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ โรคมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่  โดยมีนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานกว่า 400 คน สำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีถึงเวลา 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา