โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-01

คณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกให้ได้คุณภาพ
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  คณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทย (ลูกประคบ) จากเซรามิกให้ได้คุณภาพ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 20 ราย ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ม.8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง            ผศ.เพียงพิมพ์ ชิดบุรี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สื... >> อ่านต่อ


รพ.มะเร็งลำปาง และมทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก...
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่  31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการ "วันงดสูบบุหรี่โลก" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคารอเนกประสงค์            โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหักบุหรี่ การกล่าวคำปฏิญาณตนงดสูบบุหรี่ มอบป้ายรณรงค์งดการสูบบุหรี่ การบรรยายพิษภัยของบุหรี่ การเลิกบุหรี่ การแสดงดนตรี สันทนาการ ซักถามและต... >> อ่านต่อ


บ้านหลังที่สองรับน้องอย่างสร้างสรรค์...
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน โดยเป็นการรับน้องตามสาขาวิชา  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำความรู้จักกัน การแนะนำตนเอง ฝึกซัอมร้องเพลงมาร์ช  ประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เชื่อมความสัมพันธไมตรี และรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้องเรื่องการปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ด้านนาย ณรงค์เดช ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา แจ้งว่า กิจกรรมดังกล่าว แบ่... >> อ่านต่อ


องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา เปิดโลกทัศน์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างกัน โดยวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าเยี่ยมชม National Taiwan Normal... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา