โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราชฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราชฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานร่วมพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมสวดมนต์ กว่าพันคน 

       งานพิธีฯ ดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราชเจ้า พระสยามเทวาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๗๔ รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมหามงคล ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา