โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-26

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ ค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรฯ (Smart Farmer Gen Z)
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ "สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer Gen Z) ในพื้นที่สูง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ น่านฟ้าใส รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยมี นักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรมต่างๆ ... >> อ่านต่อ


ประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 26 พฤษภาคม  2560 งานทะเบียนและฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุม "การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหลักสูตรทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ห้อง 15-505a >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร “การประชุมคกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ”
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดการประชุม คกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 31 (2/2560) การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สัญจร จากคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 60           การประชุมดังกล่าว อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เป็นการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและผลประโยชน... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับเทียบโอน และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 22 - 26 พ.ค. 60 วันนี้เป็นวันที่ 4 ของการฝึกอบรมทั้งนี้ การปรับพื้นฐานฯ ดังกล่าว แบ่งกลุ่มย่อย อบรมตามห้องต่างๆ อาทิ ห้องประชุมเธียเตอร์ ห้องเรียนรวม ชั้น2 ชั้น3 ชั้น6 และอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น การจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการสอบ TOEIC ด้าน... >> อ่านต่อ


สวพ. ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรลำปางร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสมาร์ทรูม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปางการประชุมดังกล่าว มทร.ล้านนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกกำลังกายด้วยการลีลาศ รำวง ผ่อนคลายการทำงาน
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายจากการทำงาน ณ บริเวณชั้น 2 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมออกกำลังกายดังกล่าวได้ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราชฯ
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานร่วมพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา