โลโก้เว็บไซต์ ลายพระหัตย์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลายพระหัตย์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขออัญเชิญลายพระหัตย์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเพื่อให้ส่วนราชการฯ ทราบ และน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัยหาให้แก่ประเทศชาติ และชาชนสืบไป 

ลายพระหัตย์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา