โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-02

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ E-Job Fair 2017
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดตลาดงานเชิงคุณภาพ E-job- Fair 2017  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระหว่างวันที่ 18-19  พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารบุญชู  ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งทื่ 12
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์ร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย หรือโปสเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.d... >> อ่านต่อ


เชิญชวนประดับธงชาติไทย
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ ในวันที่ 28  กันยายน 2560 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย >> อ่านต่อ


การสวดมนต์ข้ามคืนในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  พุทธศักราช 2560 วันที่ 10 พฤษภาคม  2560 เวลา 21.30 น.   ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ลำปาง (การแต่งกาย แต่งชุดปฏิบัติธรรม หรือเสื้อสีขาว กางเกงขาว หรือสีอ่อน) >> อ่านต่อ


ลายพระหัตย์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขออัญเชิญลายพระหัตย์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเพื่อให้ส่วนราชการฯ ทราบ และน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัยหาให้แก่ประเทศชาติ และชาชนสืบไป ลายพระหัตย์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวักลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง  หากมีผู้สนใจขอรับการสนับสนุน สามรถยืนคำร้องได้ตั้งแต่วันที่  1- 30 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ htpp://www.indudtry.go.th/Lampang/ หรือ >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา- - - - - - - - - - - - - - >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลการการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คกส.มทร.ล้านนา)
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลการการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (คกส.มทร.ล้านนา) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งระบบการประชุมทางไกล ของแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา