โลโก้เว็บไซต์ กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 3, 4, 5, 8, 9 พฤษภาคม 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170421120334_76342.pdf 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา