โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-04-21

ขอประชาสัมพัน์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 17 ระดับภาค  กำหนดจัดวันที่ 19-21  กรกฎาคม  2560   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักเกรฑ์การแข่งขัน และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ htpp://www.dsd.go.th/standard_ >> อ่านต่อ


การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              องค์การหรือสถานสาธารณกุศล  ลำดับที่ 89  กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งประวัติเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ส่งแบบประวัติพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ www.NCSWT.OR.TH >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปไวรัล
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปไวรัล “เรียนรู้อะไร ก็เป็นแบบนั้น” โครงการ thai.MOOC กำหนดการในการส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560  ผู้สนใจสามารถสง่ผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2560  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ (ค่าลงทะเบียน 2,000-6,000 บาท) >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นซ้อมรับเกียรติบัตร
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเแจ้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซ้อมรับเกียรติบัตร ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางตรวจสอบรายชื่อ >> อ่านต่อ


กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 3, 4, 5, 8, 9 พฤษภาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170421120334_76342.pdf  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา