โลโก้เว็บไซต์ มทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 685 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีกำหนดจัดงานพิธีแสดงความยินดี และและพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยปีนี้ บัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๕๕ คน ทั้งนี้ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยนางสาวเกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิต โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อให้ร่วมกันติดตั้งป้ายไวนิล แบบโครงไม้ ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร ราคาป้ายละ ๔๐๐ บาท 

            ทั้งนี้มีหน่วยงาน ห้างร้านที่ร่วมให้ความอนุเคราะห์ สนใจติดตั้งป้ายดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณ บริษัทนิยมพานิชลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเทคนิค เซ็นเตอร์ บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี  ร้านเชคอิน บริษัทฟาร์มมิเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร   พีซีออเรนจ์ลำปาง โรงแรมลำปางเวียงทอง ดราก้อน-ไฮสปีด (ร้านพี่เดือน) สำนักงานจำนงค์การบัญชี ร้านรัตนาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบรรณกิจพริ้นติ้ง ร้านป้ารุณ (อาหารตามสั่ง) โรงแรมเอเชียลำปาง  หอพักหญิงเว็ป & วิว และร้านพีเจช็อป ในการสนับสนุนป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ห้างร้านมา ณ โอกาสนี้ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา