โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-03-17

มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม"
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานประชุมโครงการ "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม" เพื่อจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน       >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานและสนับสนุนเงินกิจกรรมงานวันนักข่าว ๓ พันบาท
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน พร้อมมอบเงินสนับสนุนงาน "วันนักข่าว" จำนวน 3,000 บาท จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าวด้วย >> อ่านต่อ


มทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีกำหนดจัดงานพิธีแสดงความยินดี และและพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยปีนี้ บัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๕๕ คน ทั้งนี้ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยนางสาวเกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิต โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน ห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ออกสัมภาษณ์สดสถานีวิทยุ ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา และคุณอรรถพร อินถาสาน ผู้ประสานงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมสัมภาษณ์สดสถานีวิทยุชื่อดัง 3 สถานี อ.เมือง จ.ลำปาง             ด้านอาจารย์คงศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมให้สัมภาษณ์ การเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษ... >> อ่านต่อ


หารือด้านการจราจร เตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในโอกาสหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจราจรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเส้นทางจราจรให้แก่ผู้มาร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 60 นี้  >> อ่านต่อ


ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เตรียมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายบริการ พร้อมด้วยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และแม่บ้าน ร่วมกันทาสีปรับโฉมสะพานหน้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ใกล้จะถึงนี้ ควบคุมงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ปีนี้มีบัณฑิตจำนวน 755 คน กำหนดการภาคเช้า บัณฑิตรายงานตัว ตรวจดูผัง เลขที่นั่งประจำแถว รับฟังการชี้แจงขั้นตอน และวิธีการฝึกซ้อม (ชมวิดิทัศน์) บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ รุ่นพี่ศิษย์เก่าแม่วังพบปะกับน้องๆ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.มนูญ เมฆอรุณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยปีนี้มีบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปางที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 จำนวน 755 คน สำหรับกิจกรรมในส่วนภาคเช้า เป็นการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต เรียงลำดับดังนี้ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต่อด้วยพิธีแสดงคว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ พร้อมด้วยอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 68 คน ร่วมบริจาคโลหิต และมีนักศึกษาหลายคนได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้กับสภากาชาดไทย        พร้อมกันนี้นายวรนาถ รองทอง ยังได้รับคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางให้เป็นตัวแทนเยาวชนเพื่อช่วยเผยแพร่โครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินีดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560  เพื่อขอรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา   ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานและข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สอบถามราย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา