โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic  ภายใต้หัวข้อ “ ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic ภายใต้หัวข้อ “ ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic  ภายใต้หัวข้อ “ ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560  ผู้สนใจสามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ที่ www.baac.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา