โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-02-20

มทร.ล้านนา จัดสวดมนต์ธัมมนราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมถวายเป็นราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นคืนที่ 6
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนถวายอาลัย ในพิธีสวดนต์ภาวนาเจริญสติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic ภายใต้หัวข้อ “ ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย”
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic  ภายใต้หัวข้อ “ ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560  ผู้สนใจสามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพฯ  ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 เปิดรับสมัครตั้งแต่ มกราคม – 31 มีนาคม  2560 ผู้สนสามารถดูรายละเอียดและDownload แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอโครงการและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กำหนดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม  2560  ผู้สนใจสามารถด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ และสมัคร on line ได้ที่ www.jlptonlinethailand.om >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “UP Talent Mobility Day 2017” และ “NIA’s Road Show to Regional Science Park”
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “UP Talent Mobility Day 2017” และ “NIA’s Road Show to Regional Science Park”วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-466666 ต่อ 1283 หรือ 093-1373612 >> อ่านต่อ


เชิญร่วมส่งบุคลากรการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นและนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น มทร.ล้านนา
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดให้มีการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น และนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่นักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนางานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องจึงขอความอนุเคราะห์ร่วมส่งบุคลากรที่มีผลงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และเหมาะสมตามคุณสมบัติของนักบริการวิชาการที่ดี โดยพิจารณาเลือกจากคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร มทร.ล้านนาจาก ทุกคณะ/เขตพื้นที่ สวก. และ วทส. แห่งละ 2 ท่าน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา