โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กำหนดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม  2560  ผู้สนใจสามารถด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ และสมัคร on line ได้ที่ www.jlptonlinethailand.om


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา